Onderzoek

The Investigator

Maakt gebruik van diverse onderzoeksmethodieken. De intake van elk onderzoek is bepalend welke methoden en middelen voor het onderzoek worden ingezet.

Administratief- en open bronnen onderzoek vormen in veel onderzoeken een belangrijke basis. Ook het afnemen van interviews is een methode die in de meeste onderzoeken gebruikt wordt. Soms in het noodzakelijk om meer ingrijpende methoden zoals het plaatsen van camera’s, observatie of forensisch IT-onderzoek in te zetten. De inzet van deze methodieken en middelen toetsen wij aan de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus.

De centrale vraag die we onszelf stellen is; staat het belang van de opdrachtgever en de in te zetten middelen in verhouding tot de inbreuk op de privacy en is de te kiezen methode de beste manier om het doel te bereiken? Kunnen we met een minder ingrijpende methode of middel hetzelfde doel bereiken dan kiezen we daarvoor. Met deze wijze van onderzoeken hebben wij de afgelopen tien jaar bewezen een vakkundig en betrouwbare partner in onderzoek naar bedrijfscriminaliteit te zijn.

The Investigator uw partner in:

  • Professioneel onderzoek
  • Het nakomen van afspraken
  • Flexibele inzetbaarheid

Erkenningen

The Investigator is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geregistreerd onder POB 1229.

logo-min-jus

Lidmaatschap

The Investigator is aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus

lgoo-bpob