Werkwijze

Werkwijze

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het vooraf maken van afspraken over onze werkwijze erg belangrijk. Hierdoor weet u wat wij doen en weten wij binnen welke kaders het onderzoek moet worden uitgevoerd. Onze onderzoeken worden in samenwerking met u en waar nodig met gespecialiseerde partners van The Investigator uitgevoerd.

Dit gebeurt volgens een helder stappenplan, waarin de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus is geïntegreerd.

Stap 1 Oriënterend gesprek

 • Wij inventariseren het probleem, analyseren de vraag en bespreken samen met u de doelstelling van het onderzoek
 • U krijgt een indicatie van de haalbaarheid van het onderzoek

Stap 2 Offerte

 • U ontvangt een offerte waarin het doel van het onderzoek, het plan van aanpak, de onderzoekmethoden en -middelen en kosten helder zijn verwoord

Stap 3 Opdracht

 • Nadat u akkoord bent gegaan met de onderzoeksopdracht starten wij het onderzoek

Stap 4 Intake

 • Elk onderzoek start met een uitgebreide intake met als doel het verzamelen van alle relevante informatie. De intake is het fundament van het onderzoek

Stap 5 Onderzoek

 • Het onderzoek wordt in overleg met u uitgevoerd waarbij afstemming, duur en omvang van het onderzoek een belangrijk onderdeel vormen
 • Overleg over de voortgang en juridische aspecten met uw juridisch adviseur behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden
 • Een vast contactpersoon uit uw en onze organisatie hebben regelmatig contact over de voortgang van het onderzoek
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet en de privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus

Stap 6 Dossier

 • Na afronding van het onderzoek ontvangt u een onderzoeksrapport waarin de opdrachtformulering, de onderzoeksresultaten, bewijsmateriaal, conclusies en eventuele aanbevelingen duidelijk zijn weergegeven
 • Dit rapport is geschikt voor het gebruik in een juridische procedure

Stap 7 Evaluatie

 • Opdrachten worden afgerond met een evaluatie

Specialismen van The Investigator

Voor het onderzoeken van fraude wordt gebruikt gemaakt van diverse specialismen.

Wij zorgen voor:

 • Coördinatie van het onderzoek
 • Tactisch- en technisch onderzoek
 • Administratief- en financieel onderzoek
 • Open bronnen onderzoek
 • Observatieonderzoek
 • Interviews
 • Forensisch ICT onderzoek aan computers, netwerken en (mobiele) telefoons
 • Technisch/forensisch sporenonderzoek

Voor sommige vormen van onderzoek die specialistische kennis en vaardigheden vereisen werken wij samen met gespecialiseerde en gecertificeerde partners.

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of offerte kunt altijd contact met ons opnemen.

The Investigator uw partner in:

 • Professioneel onderzoek
 • Het nakomen van afspraken
 • Flexibele inzetbaarheid

Erkenningen

The Investigator is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geregistreerd onder POB 1229.

logo-min-jus

Lidmaatschap

The Investigator is aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus

lgoo-bpob