Integrale veiligheid

Veiligheid

komt in veel werkprocessen binnen bedrijven en organisaties voor. Veiligheid is dan meestal geen doel op zich maar levert een bijdrage aan het tot stand komen van een product. Denk bijvoorbeeld aan machineveiligheid in metaalbewerking.

Regelmatig zijn veiligheidsmaatregelen ook een noodzaak om te kunnen voldoen aan allerlei (wettelijke) verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheid staat of valt met bewustwording binnen alle lagen van de organisatie.

Er zijn diverse veiligheidstools om u te helpen om medewerkers gezond en veilig hun werk te laten doen en om uw organisatie te beschermen. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is niet alleen een wettelijke verplichting maar vooral een handige tool om de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf te organiseren en te borgen.

Safety en securitymaatregelen (fysieke- en digitale veiligheid) zijn meestal wel geregeld. Maar hoe staat het met de sociale veiligheid binnen uw organisatie? Voorkomen dat medewerkers uitvallen door pesten lukt alleen als zij pestgedrag ‘veilig’ kunnen melden en er wat aan gedaan wordt.

Integrale veiligheid gaat om samenwerking tussen safety en securitymaatregelen en verbinding met fysieke-, sociale- en digitale veiligheidsmaatregelen. Deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kortom, hoe leg je de verbinding tussen de veiligheidsthema’s waardoor je met onderlinge verbinding en samenwerking komt tot een veilig en gezond eindresultaat.

Dat is wat wij integrale veiligheid noemen. The Investigator kan u helpen bij het opzetten en implementeren van integrale veiligheid. Onderwerpen als uw visie over veiligheid, beleid, de veiligheidsorganisatie en het borgen zijn daarin belangrijke onderdelen.

Integraal veiligheidsbeleid

Veiligheid heeft vaak te maken met bewustwording. Als u zich bewust bent van onveiligheid dan zult u hiermee anders (meestal veiliger) omgaan. Omdat deze bewustwording organisatie breed gedragen moet worden is een start bij het bestuur of de directie cruciaal. Vanaf daar kan gestart worden met het maken van een stevig fundament voor doordacht veiligheidsbeleid.

Security management

Bij security management gaat het eigenlijk om de vraag hoe u beschermt wat voor uw organisatie van waarde is. Vaak wordt dan gedacht aan financiële waarde van middelen of informatie, uw ‘kroonjuwelen’, maar u kunt ook denken aan maatschappelijke waarde en het imago van de organisatie.

Safety management

Safety management Gaat vooral over het beheersen van risico’s zodat goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkvloer in balans zijn. In Nederland kent de Arbowet voorschriften die dit mogelijk maken. Wat kunt u doen om de risico’s op onveilige en ongezonde werkomstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen?

Erkenningen

The Investigator is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geregistreerd onder POB 1229.

logo-min-jus

Lidmaatschap

The Investigator is aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus

lgoo-bpob