Integraal veiligheidsbeleid

Veiligheid

Heeft vaak te maken met bewustwording. Als u zich bewust bent van onveiligheid dan zult u hiermee anders (meestal veiliger) omgaan. Omdat deze bewustwording organisatie breed gedragen moet worden is een start bij het bestuur of de directie cruciaal. Vanaf daar kan gestart worden met het maken van een stevig fundament voor doordacht veiligheidsbeleid.

Vervolgens wordt de belangrijkste basis voor het organiseren van integrale veiligheid opgezet. Op basis van ruime ervaring weten we bij The Investigator inmiddels dat incidentenmanagement, een veiligheidsorganisatie en crisismanagement dan onontbeerlijk zijn. Waarom is nu juist deze 3-eenheid zo van belang? Het antwoord is vrij simpel. Als u weet wat er gebeurt (incidenten) dan kunt u een juiste inschatting maken en maatregelen nemen (veiligheidsorganisatie). Met een juiste inschatting onderkent u ook tijdig of een incident een potentiele crisis in zich heeft (crisismanagement en veiligheidsorganisatie). Als dat het geval is dan beschikt u over een crisismanagementteam dat getraind is om verder schade te beperken en de bedrijfscontinuiteit te waarborgen. The Investigator kan u helpen bij het opzetten en implementeren van integrale veiligheid, van incidentenmanagement, een concrete veiligheidsorganisatie en een crisismanagementteam.