Safety management

Safety management

Gaat vooral over het beheersen van risico’s zodat goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op de werkvloer in balans zijn. In Nederland kent de Arbowet voorschriften die dit mogelijk maken. Wat kunt u doen om de risico’s op onveilige en ongezonde werkomstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen?

Wat moet u doen wanneer een ingrijpend incident plaatsvindt?
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is buiten een wettelijke verplichting gewoon een handig instrument om ervoor te zorgen dat u de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie op orde heeft. Wanneer u de RI&E voor u laat werken dan draagt het bij aan een goed bedrijfsresultaat.

The Investigator heeft ervaring met safety managementprocessen in diverse sectoren en helpt u graag met het opzetten en implementeren binnen uw organisatie.

The Investigator uw partner in:

  • Professioneel onderzoek
  • Het nakomen van afspraken
  • Flexibele inzetbaarheid

Erkenningen

The Investigator is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, geregistreerd onder POB 1229.

logo-min-jus

Lidmaatschap

The Investigator is aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus

lgoo-bpob