Screening


De keuze voor goed gekwalificeerde, integere medewerkers en betrouwbare zakenpartners is van cruciaal belang voor een krachtige organisatie. Imagoschade blijkt vaak onherstelbaar.
Kwalificaties en integriteit kunnen op diverse manieren worden nagegaan. Mocht er een integriteitsrisico zijn, dan komt u dit met een screening te weten.

Controle van identiteit, diploma’s en CV, maar ook inschatting van een eventueel creditrisico, een Verklaring Omtrent Gedrag en navraag bij referenten of oud werkgever, geven een goede indicatie over de integriteit van uw toekomstig werknemer of zakenrelatie.

Door specialistische kennis en gebruik van diverse bronnen kunnen wij adequaat adviseren.

Speciaal voor regelmatige en verplichte screenings heeft The Investigator aantrekkelijke pakketten samengesteld voor algemene, kwetsbare en vertrouwensfuncties binnen uw organisatie. Maatwerk in samenstelling en prijs is altijd mogelijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met toestemming van de kandidaat.

Wij helpen u graag met het screenen van:

 1. Sollicitanten (pre-employementscreening)
 2. Medewerkers (in-employementscreening)
 3. Zakenrelaties

Met een screening van The Investigator weet u wie u in huis haalt en heeft u een goede basis voor uw personeelsdossier.

Ook voor het screenen hanteren wij een helder stappenplan:

Stap 1 Oriënterend gesprek

 • Wij bepalen samen met u het risico- en screeningprofiel van de kandidaat of zakenrelatie
 • U informeert de kandidaat over de screening

Stap 2 Offerte

 • U maakt een keuze uit één van onze standaardpakketten of ontvangt een maatwerk offerte waarin de te screenen onderdelen en kosten helder zijn verwoord

Stap 3 Opdracht

 • Nadat u akkoord bent gegaan en de kandidaat een toestemmingverklaring heeft ondertekend, starten wij de screening

Stap 4 Screening

Afhankelijk van het risicoprofiel kunt u kiezen uit een pakket of maatwerktraject.

De screening bestaat onder andere uit:

 • een intakegesprek over de kandidaat en de functie
 • analyse van de aangeleverde gegevens
 • aanvragen en controleren van een Verklaring Omtrent Gedrag
 • onderzoeken van kredietrisico’s
 • onderzoeken van diverse openbare registers
 • analyse van het curriculum vitae
 • vaststellen van identiteit en controle van identiteitsbewijs op geldigheid en echtheid
 • voeren van een gesprek met de kandidaat
 • controle van documenten (diploma’s, loonstroken)
 • controle arbeidsverleden en referenten

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de wet en de gedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus

Stap 5 Rapport

 • Na afronding van de screening ontvangt u een rapport waarin de bevindingen en aanbevelingen duidelijk zijn weergegeven

Stap 6 Evaluatie

 • Opdrachten worden afgerond met een evaluatie

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of offerte kunt altijd contact met ons opnemen.