Security Management


Security management is vandaag de dag een belangrijk onderdeel in de borging van continuïteit van de organisatie. Het kennen en beheersen van risico´s op vlak van security, scheiding van functionele, financiële en administratieve bevoegdheden kan veel problemen voorkomen. Bewustzijn is het begin van de oplossing.

Randvoorwaarden en corebusiness

Veel organisaties zijn vooral gericht op hun corebusiness. Produceren, verkopen, transporteren of diensten verlenen. Op zich logisch, maar hierdoor kunnen de randvoorwaarden die niet direct resultaat zichtbaar maken uit het oog verloren worden. Zo zijn security, veiligheid en integriteit noodzakelijke randvoorwaarden om een organisatie goed te laten functioneren.

Risicoanalyse

De consultants van The Investigator maken een risicoanalyse van alle processen, objecten en posities in de organisatie. Zij beoordelen (samen met u) de risico’s, welk impact deze risico’s hebben op uw bedrijfsprocessen, welke preventieve maatregelen mogelijk zijn en hoe bedreigingen in een aanvaardbaar risico worden omgezet. Denk bijvoorbeeld aan sabotage, inbraak, interne diefstal of een overval, maar ook bescherming van informatie en personen. Hierbij worden dus niet alleen de tastbare zaken bekeken maar ook de informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen. Daarnaast worden calamiteitenplannen samengesteld die escalatie voorkomen en ervoor zorgen dat de controle snel wordt hervonden mocht een risico werkelijkheid worden.

Succes van de systematiek

De succesfactor wordt bereikt door in samenwerking met directie, management en medewerkers de maatregelen door de gehele organisatie te implementeren waarbij nadruk wordt gelegd op ondersteuning aan bedrijfsprocessen. Er wordt voorkomen dat de systematiek een ballast en onwerkbare situatie creëert. In tegendeel, wij zorgen ervoor dat de systematiek juist bijdraagt aan het succes van de onderneming.

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of offerte kunt altijd contact met ons opnemen.